Bucket list, Emmerskoplys of ʼn mooi geformuleerde visie, missie en doelstelling… wat jy dit ook al noem, ek het nie regtig so iets nie. Ek weet wel wat ek wil hê in die lewe en het sterk beginsels waarbinne ek funksioneer, maar verder is ek redelik buigbaar oor die detail van hoe ons by die eindpunt kom.

Ek (en gelukkig my man ook) hou daarvan om dinge op die ingewing van die oomblik te doen. So het ons al op ʼn Sondagmiddag besluit om die daaropvolgende Vrydag die pad van die Vrystaat af Victoria Valle toe aan te durf met drie voorskoolse juffertjies en ʼn gewone 2×4 motor. Ons het net twee nagte se verblyf vooraf bespreek. Verder het ons ʼn GPS gekoop om ons neuse so bietjie rigting te gee soos wat ons deur Zimbabwe en Botswana kronkel. Wat ʼn belewenis! Van ons lekkerste herinneringe is op die ingewing van die oomblik gemaak.

Alhoewel ek van laaste minuut avonture en die onbekende hou, moet ek erken dat ʼn nuwe jaar my tog op ʼn manier intimideer. Dit hou soveel potensiaal in, soveel drome en verwagtings vir onsself en ons kinders, sonder enige waarborge van hoedat die jaar gaan verloop.

Sommige Afrika kulture, asook ʼn paar ander kulture, se beeld oor die toekoms verskil egter van die tradisionele Westerse benadering. Volgens hierdie kulture lê die toekoms nie voor ons nie. Die verlede lê eintlik voor ons en die toekoms lê agter ons. Volgens hulle stap ʼn mens eintlik agteruit deur die lewe. ʼn Mens stap met jou rug op die toekoms, die onbekende tegemoet. Die verlede lê dus voor jou, want jy kan dit sien. Dit is uit die verlede wat ons wysheid put en lesse leer waarmee ons dan die onbekende toekoms agteruit tegemoet stap.

Dit vat vir my nogal iets kosbaars vas van ʼn nuwe jaar. Ons kan nie weet wat die nuwe jaar inhou nie. Hierdie beeld beskryf my gedagtes oor die nuwe jaar … dat ons as’t ware agteruit, met ons rug op die toekoms die nuwe jaar tegemoet stap.

Hoe dit dus hierdie jaar met ons kinders met nuwe onderwysers en nuwe maats gaan verloop, weet ons doodeenvoudig nie. Hoe dit met ons en ons geliefdes se gesondheid sal gaan, weet ons ook nie. Watter nuwe uitdagings die jaar inhou, is onseker omdat ons nog met ons rug daarheen op pad is.

Ek het in ʼn stadium van my lewe in Nederland gewoon. Ek was (gelukkig) nie vooraf bewus van al die uitdagings wat die lewe op daardie stadium sou bied nie. Die Here het my pad in die land van kaas en klompe laat kruis met dierbare Christene in ʼn klein gemeente in Haarlem. Een van die liedere wat ons daar gesing het, het my vreeslik aangespreek en het vir my ʼn hartsgebed geword:

Oorspronklike Woorde:                                                              

Wat de toekomst brengen moge,

Mij geleidt des Heeren hand;

Moedig sla ik dus de oogen

Naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

Met een rustig kalmen moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:

Zou ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len,

Dat alleen den weg niet vindt:

Neem mijn hand in Uwe handen

En geleid mij als een kind.

 

My Afrikaanse vertaling:

Wat die toekoms ookal inhou,

die Here se hand sal my daardeur lei.

Daarom slaan ek my oë moedig op na die onbekende.

Leer my sonder vrae volg,

Vader, wat U doen is goed!

Leer my om net die hede se laste te probeer dra,

met ‘n rustige, kalm moedigheid

Laat my nie self my lot bepaal nie:

Al sou ek kon, durf ek dit nie doen nie.

Ag, hoe sou ek my misgis

as U alles aan my sou oorlaat!

Behandel my soos ‘n kind

wat nie alleen die pad sal vind nie:

Neem my hand in U hande

en lei my as U kind.

As ek oor my lewe terug kyk, besef ek inderdaad dat ek soveel foute sou maak as ek op my eie wysheid moes staatmaak. Alles wat ek is en het, is net genade!

Mag ons ons hand in hierdie nuwe jaar gehoorsaam in die Here se hand sit en Hom dan vertrou vir leiding oor die regte pad. Laat ons dit veral ook vir ons kinders leer en prakties maak, sodat wanneer ons en hulle uiteindelik op die drumpel van nog ʼn nuwe jaar te staan kom, ons nader aan Hom gegroei het en die toekoms dan met nog meer wysheid kan aanpak omdat ons geleer het uit hierdie jaar se lesse.

 

————————-X————————-

 

Ns. Lees gerus my reisartikel oor ons impromptu Zimbabwe en Botswana vakansie as jy belangstel:

https://maridasteurer.wordpress.com/2014/07/04/zimbabwe-en-botswana-op-kort-kennisgewing/